Sedekah Setiap Hari

Sedekah Setiap Hari

  • 26 April 2018, 15:21
  • mysuper

Assalamualaikum Wr.Wb…

Semoga limpahan hidayah dan rezeki dari Allah Taala selalu diberikan pada kita semua.

Salah satu kebiasaan Rasulullah dan orang-orang shalih adalaj menafkahkan sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah Azza Wa Jalla kepadanya melalui Infak Fiisabilillah

Infak/sedekah ini akan menjadi jalan bagi turunnya pahala dan balasan dari Allah.

Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya (QS. Saba’: 39).

Untuk meng-Istiqomah-kan sedekah kita, maka YASA MALANG mempunyai program Sedekah Setiap Hari (SSH) yaitu program sedekah melalui Kencleng Sedekah yang unik dan menarik.

SSH adalah sarana membiasakan sedekah sebagai Life Style kita, mulai Ayah..Bunda..dan putra putri tercinta..agar tumbuh akhlak berbagi dan berkorban di Jalan Allah secara tulus dan berkomitmen.

Sedekah yang terkumpul setiap hari tersebut, nantinya dalam satu bulan akan kitapanen dan disalurkan melalui YASA MALANG untuk mendukung program-program Dakwah, Pendidikan, dan Sosial yang in syaa Allah sangat bermanfaat bagi Kebangkitan Ummat.
 Ayo ikut SSH…
Istiqomah – Berkah – Bahagia

Lembaga Amil Zakat YASA MALANG
www.yasapeduli.or.id
085731341800


Kirim Komentar