Keluarga Allah

Keluarga Allah

  • 26 April 2018, 14:56
  • mysuper

Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia, para sahabat bertanya, Siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, Para ahli Al Qur an. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihanNya.
(HR. Ahmad)

Yang dimaksud ahlul quran bukan orang yang sekedar menghafal dan membacanya saja. Ahlul quran (sejati) adalah yang mengamalkannya, meskipun ia belum hafal Quran. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran; menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan Al-Quran, mereka itulah yang dimaksud ahlul quran, keluarga Allah serta orang-orang pilihannya Allah. Merekalah hamba Allah yang paling istimewa.
(Syaikh Shalih Al Fauzan –hafidzahullah-)


Kirim Komentar